Vedení účetnictví Brno - Martina Chrástová

Služby

Vedení účetnictví:

 • Průběžné zpracovávání a vedení účetnictví pro právnické osoby
 • Účetní deník
 • Hlavní kniha
 • FAD
 • FAV
 • Pokladna
 • Interní doklady
 • DPH
 • Ostatní závazky a pohledávky
 • Analytické evidence
 • Majetek, odpisy
 • Ostatní dle potřeby

Daňová evidence:

 • Průběžné zpracování daňové evidence zejména pro fyzické osoby
 • Deník daňové evidence - peněžní deník
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Pokladní kniha
 • Evidence majetku
 • Kniha jízd
 • Ostatní dle potřeby

Daně:

 • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Přiznání k dani silniční
 • Přiznání k dani darovací
 • Přiznání k dani dědické
 • Přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • Přiznání k dani z nemovitostí

Personalistika, mzdy:

 • Vedení mzdového účetnictví a personální agendy pro malé organizace (mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocenských dávek)
 • Nástup a výstup zaměstnance (ČSSZ, zdravotní pojišťovny)
 • Roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
 • Zápočtové listy, roční důchodové evidenční listy
 • Zpracování mzdové agendy včetně hlášení pro účely sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Martina Chrástová
vedení účetnictví Brno
Chlupova 5
602 00 Brno
mob.: (+420) 723 358 703

IČ: 60531584

web:
www.ucetnictvi-chrastova.cz


Klikněte na mapu pro zvětšení
Vedení účetnictví Brno - Martina Chrástová, www.ucetnictvi-chrastova.cz, optimalizace PageRank.cz
Zajímavé weby